Gözlü Biyokütle Enerji Santrali (BES)

İşveren: GÖZLÜ Enerji ve Tarım A.Ş.

İşin Adı: 3,471 MWe gücünde Biyogaz Santrali için Lisanslama İşlemleri, Ön ve Kati Proje Onay İşlemleri

Yer: Gözlü, Konya, Türkiye

Bitiş Tarihi: 2018

İşin Kapsamı: Lisanslama, Proje Onay, Geçici Kabul İşlemleri

Açıklama:  Firmanın 2 adet Gaz Türbini ile Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Elektrik Üretimine ait Lisanslama, Lisans Ön ve Kati Proje Onayları, Geçici Kabul İşlemleri, YEKDEM ve EPİAŞ süreçleri ilişkin çalışması yapılmaktadır.