Ceylanpınar Biyokütle Enerji Santrali (BES)

İşveren: BEÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.

İşin Adı: 2,668 MWe gücünde Biyogaz Santrali için Lisanslama İşlemleri, Ön ve Kati Proje Onay İşlemleri

Yer: Ceylanpınar, Şanlıurfa, Türkiye

Bitiş Tarihi: 2018

İşin Kapsamı: Lisanslama, Proje Onay, Geçici Kabul İşlemleri

Açıklama:  Firmanın 4 adet Gaz Türbini ile Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Elektrik Üretimine ait Lisanslama, Lisans Ön ve Kati Proje Onayları, Geçici Kabul İşlemleri, YEKDEM ve EPİAŞ süreçleri ilişkin çalışması yapılmıştır. 450 kWe lık ilk ünite devreye alınmıştır.