Hitit Üniversitesi GES Fizibilite Raporu

Hitit University Solar Feasibility Study

İşveren: HİTİT Üniversitesi Rektörlüğü

İşin Adı: Güneş Enerji Santrali Fizibilite Raporu Hazırlanması

Yer: Çorum, Türkiye

Bitiş Tarihi: 2017

İşin Kapsamı: Teknik ve Finansal İnceleme, Bina ve Arazi Modellemesi, Kapasite Belirleme

Açıklama:  Üniversitesinin Kuzey Kampüsü’nde 10 Ayrı Alanının (Bina ve Arazi) Enerji İhtiyacının Fotovoltaik Paneller Yardımıyla Güneş Enerjisinden Karşılanmasına Yönelik Fizibilite Çalışması